گل، هویت بهار است. و بهار آیینه ی قیامت. در این آیینه خود را تماشا کنیم
آدرس : بلوار طالقانی شمالی بالاتر از میدان طالقانی خیابان میخک جنب دانشگاه علمی و کاربردی مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان البرز تلفن 32502396 -32552121
تلفن : 32555484